Start

Rone Bygdegårdsförening

Styrelseledamöter och Funktionärer 2018

Telefon e-post Adress Mobil
Yvonne Winarve 0498-482272 Ordförande yvonne@winarve.com Ronehamnsvägen 56 070-2190271
Berra Alvengren 0498-481394 Viceordförande b.alvengren@telia.com Lilla Allmungs 073-5901444
Rose-Marie Jacobsson   Sekreterare rosajacob57@hotmail.se Vikvägen 27 070-3952688
Mia Johansson 0498-482374 Kassör mia.jaxan@telia.com Rone Jaksarve 115 070-5444219
Göran Winarve 0498-482240 Ledamot klarawinarve@hotmail.com Rone Vinarve 635 076-1396663
Niklas Westberg 0498-491083 Ledamot niklaswestberg@hotmail.com Ronehamnsvägen 54 073-6002728
Jon-Ola Pettersson 0498-482025 Ledamot elsie.pettersson@telia.com Rone Smissarve 429 070-6967806
Ingrid Agartsson   Ledamot iea@sverige.nu Rone Getor 835 070-2132172
Örjan Olofsson 0498-481363 Suppleant uddis72@hotmail.com Rone Roes 565 070-4410295
Tina Randerz 0498-482238 Suppleant tinarand@gmail.com Ronehamnsvägen 33 0736 403214
Anders Lind 070-3092365 Suppleant 0498482260@telia.com Rone Magnuse 806 070-3092365
           
Arne Josefsson   Revisor   070-4145662
Gunilla Sjöman 0498-482005 Revisor   Rone Smissarve 424 070-0391825
Torgny Lidqvist Pettersson Revisorsuppleant 070-7472122
Petter Winarve   Ungdomsansvarig     076-2356230
Anders Lind 070-3092365 Hemsidan 0498482260@telia.com Rone Magnuse 806 070-3092365
           
Bjarne Winarve   Valberdning     073-3795345
Ellis Nilsson   Valberdning     070-3218480
Jonas Randlef   Valberdning     070-7473911

Senast uppdaterad:2019-01-17