Ronehamns Båtklubb

Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö” – Gå in på www.svenskasjo.se och räkna premie

Välkommen till Ronehamns Båtklubb

Ronehamns Båtklubbs ändamål är att tillvarata medlemmars intressen i anslutning till båtlivet samt att verka för gott kamrat- och sjömanskap. Båtklubben tillhandahåller båtplatser och förvaringsbodar.


GDPR läs om detta här.


Arbetsdag den 14/9 kl.09:00

Arbetsdag den 9/11 kl. 09:00

Copyright © Rone.se