Ronehamns Båtklubb

Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö” – Gå in på www.svenskasjo.se och räkna premie

Välkommen till Ronehamns Båtklubb

Ronehamns Båtklubbs ändamål är att tillvarata medlemmars intressen i anslutning till båtlivet samt att verka för gott kamrat- och sjömanskap. Båtklubben tillhandahåller båtplatser och förvaringsbodar.


Lista på arbetsuppgifter att utföra under 2020.


Information gällande Årsmöte 2020

 

Styrelsen har beslutat att hoppa över årets årsmöte för år 2019 på grund av rådande läge (Corona pandemi).

Inga större händelser har skett under 2019. Ekonomin följer de andra årens mönster. Verksamhetsberättelse och godkänd revisionsberättelse är upprättade.

Inga uppsägelser föreligger i styrelsen.

Vi får ta godkännande för 2019 och 2020 årsredovisningar och ansvarsfrihet för styrelsen vid 2021 årsmöte.

 

Ordf. RHBK

Rogert Claesson

2020-05-19


GDPR läs om detta här.


Austergrund

Copyright © Rone.se