Mått Båtplatser

Mått på alla Båtplatser

Kort Bomm 4,40 m.

Lång Bomm 6,00 m.

Copyright © Rone.se