Rone hembygdsförening

Rone hembygdsförening

Hembygdsföreningen bildades den 3 april 1946. Anledningen till att föreningen bildades var att en gammal kvarn vid Ronehamn skulle säljas och rivas. Den nybildade hembygdsföreningen skulle försöka rädda kvar kvarnen, det misslyckades dock. Föreningen äger och förvaltar Burge Hembygdsgård och Hults Båtsmanstorp.

Burge Hembygdsgård

förvärvades 1951 och ligger vid vägen ca 2 km efter Rone kyrka på vägen mot Burs. Vid hembygdsgården finns totalt 7 byggnader varav kan nämnas ett gammalt bryggarhus med flistak och bakugnar. Där finns även en samling med över 1000 föremål bestående av bl. a äldre jordbruks- och handredskap, husgeråd, äldre kläder, textilier, foton samt gamla protokollsböcker från både kooperativ och privat näringsverksamhet i socknen.

Ett museum har iordningställts i en av gårdsbyggnaderna där många av föremålen kan ses.

Det finns alltid möjlighet att göra ett besök i Hembygdsgården, Burge, bara för att se gården eller ha som utflyktsmål, hålla kafferep el.dyl. 

Tag kontakt med föreningens ordförande om det finns intresse att besöka Burge.


Hults Båtsmanstorp

förvärvades 1948 och ligger vid vägen strax efter Rone kyrka mot Ronehamn. Vid Hults båtmanstorp finns 2 byggnader varav kan nämnas en ladugård med agtak.

ARRANGEMANG

Städdagar, slåtter, midsommarfirande, visafton, friluftsgudstjänster är årliga aktiviteter vid Burge hembygdsgård. Därutöver ordnas t.ex cykelutflykter, blomstervandring m.m.

KONTAKTER

 Ordf. Arne Pettersson, Tel 0498-21 41 29 eller 070-591 80 07

E-mail: p.arne.pettersson@telia.com

Copyright © Rone.se