Styrelsen

Styrelsen i Rone LRF

Funktion

Namn

Telefon

e-post

Ordförande

Elin Sjöman

076 27 98 583

elin.sjoman@gmail.com

Vice ordförande

Alf Engström

070-319 29 08

 

Sekreterare

Kent Karlsson

070-517 11 92

kent@winarve.com

Kassör

Bengt Wahlby

070-270 38 87

bengt.wahlby@telia.com

Ledamot

Göran Winarve

076-139 66 63

klarawinarve@hotmail.com

Ledamot

Petter Winarve

 

petter_winarve@hotmail.com

●Välkommen att kontakta någon av oss !

Copyright © Rone.se