Rone utveckling

Rone utveckling

Hur vill vi att socknen ska se ut? Vad vill vi att det ska finnas?

 

 

Hur startade det?

 

Under 2015 blev Rone LRF ombedda att hålla ett möte med Roneborna för att ta reda på hur vi önskar att Rone ska se ut i framtiden. Arbetet drog igång under 2016 med planering av det första stormötet som gick av stapeln den 27:e mars. Under det första mötet röstades fem huvudområden fram Gunnar Bendelin från Nygarn utveckling AB var med som inspiratör.

 

Mötet har sedan följts upp av ytterligare ett den

 

Sammanställningar från mötena

 

Arbetsgrupperna

 

LRF

Ordförande: Elin Sjöman

 

Rone Utveckling

Kontaktpersoner:

Elin Sjöman

Tina-Marie Qviberg

Copyright © Rone.se