Rone Utveckling AB

Rone Utveckling AB

 

Sedan 2016 har det pågått ett arbete för socknens utveckling. Det har nu mynnat ut i bildandet av utvecklingsbolaget Rone Utveckling AB som kommer att jobba för att utveckla Rone på olika sätt och öka kännedomen om vår socken.

 

Alla som vill är välkomna och uppmuntras att delta på ett eller annat sätt! Kontakta ordförande Patrik Hjert, patrik.hjert17@gmail.com eller vice ordförande Matilda Jacobsson, lejonmatilda@telia.com, ifall du vill vara med.

 

Vi kommer skicka ut cirka fyra nyhetsbrev per år för att informera om vårt arbete.

Skicka ett mail till elin.sjoman@gmail.com för att få nyhetsbrevet.

Hjälp oss också gärna att sprida informationen till släkt och vänner.

 

Hur vi hanterar personuppgifter finns att läsa här: GDPR-information

 

Pågående projekt

 

Ny sträckning av busslinje 11

Renovering av slipen på Ronehamn

Muddring av hamnen

Nytt servicehus på hamnen

Campingen

 

Styrelsen

 

Ordförande Patrik Hjert

Vice ordförande Matilda Jacobsson

Kassör Phillip Swallow

Sekreterare Alf Engström

Ledamot Elin Sjöman (med kommunikationsansvar)

Ledamot Tina-Marie Qwiberg

Ledamot Jonas Enblom

Ledamot Anders Stoltz

Suppleant Eva Harström

Suppleant Göte Häglund

Suppleant Tore Pettersson

 

Copyright © Rone.se