Välkommen till Ronehamns Båtklubb

Ronehamns Båtklubbs ändamål är att tillvarata medlemmars intressen i anslutning till båtlivet samt att verka för gott kamrat- och sjömanskap. Båtklubben tillhandahåller båtplatser och förvaringsbodar.

GDPR läs om detta här.

Arbetsdagar

Torsdagen den 17/5 kl. 18:00
Torsdagen den 13/9 kl. 18:00
Lördagen den 10/11 kl. 09:00