Styrelsen Hus

Hus Hamnrätts  styrelse 2019

Ordf/Sekreterare:Göran Palmedal

Järnvägsgatan 8, 149 31 Nynäshamn

Mobil: 070 677 75 06

Vald 2017


Kassör:Pär Westberg

Allégatan 11, 621 49 Visby

Mobil: 076 948 31 39

Vald 2018


Ordningsman:Nils-Ove Svensson

Rone Ålarve, 623 47 Hemse

Tfn: 482071 Mobil: 073 924 63 55

Vald 2017


Ordningsman:Bjarne Winarve

Rone Vinarve 634, 623 47 Hemse

Mobil: 073 379 53 45

Vald 2018


Copyright © Rone.se