Rone hembygdsförening

Rone hembygdsförening

Hembygdsföreningen bildades den 3 april 1946. Anledningen till att föreningen bildades var att en gammal kvarn vid Ronehamn skulle säljas och rivas. Den nybildade hembygdsföreningen skulle försöka rädda kvar kvarnen, det misslyckades dock. Föreningen äger och förvaltar Burge Hembygdsgård och Hults Båtsmanstorp.

Burge Hembygdsgård

förvärvades 1951 och ligger vid vägen ca 2 km efter Rone kyrka på vägen mot Burs. Vid hembygdsgården finns totalt 7 byggnader varav kan nämnas ett gammalt bryggarhus med flistak och bakugnar. Där finns även en samling med över 1000 föremål bestående av bl. a äldre jordbruks- och handredskap, husgeråd, äldre kläder, textilier, foton samt gamla protokollsböcker från både kooperativ och privat näringsverksamhet i socknen.

Ett museum har iordningställts i en av gårdsbyggnaderna där många av föremålen kan ses.

Det finns alltid möjlighet att göra ett besök i Hembygdsgården, Burge, bara för att se gården eller ha som utflyktsmål, hålla kafferep el.dyl. 

Tag kontakt med föreningens ordförande om det finns intresse att besöka Burge.


Hults Båtsmanstorp

förvärvades 1948 och ligger vid vägen strax efter Rone kyrka mot Ronehamn. Vid Hults båtmanstorp finns 2 byggnader varav kan nämnas en ladugård med agtak.

Medlemmarna får varje år ett föreningsblad med information om årets aktiviteter.

Sedan 2006 har man fasta arbetskvällar från maj - september, då vilken medlem som helst kan komma och jobba med något av de projekt vi har. Just nu är det renovering av kvarnen.

Under 2012 har ett stort projekt inom Rone hembygdförening blivit klart –nämligen Roneboken ”Kommers bland bönder. En berättelse om Rone Hamn” som släpptes under våren. Författarna är Anita & Leif Y Dahlberg, Ronehamn Arbetet med boken har pågått under ca 5 år med möten och studiecirklar med medlemmarna i Rone Hembygdsförening. Läs artikel på helagotland här.

ARRANGEMANG

Städdagar, slåtter, midsommarfirande, visafton, friluftsgudstjänster är årliga aktiviteter vid Burge hembygdsgård. Därutöver ordnas t.ex cykelutflykter, blomstervandring m.m.

Ett meddelandeblad delas ut till medlemmarna varje vår där arrangemang, datum och tid presenteras. Det mesta finns med i kalendern här.

FOTOGRAFIER

Hembygdsföreningen arbetar också med att samla in och digitalisera gamla fotografier.

HÄR KAN NI SE EN DEL AV DESSA

KONTAKTER

 Ordf. Arne Pettersson, Tel 0498-21 41 29 eller 070-591 80 07

E-mail: p.arne.pettersson@telia.com
 Kassör, Bengt Wahlby 0498 48 20 33 eller 070-270 38 87

E-mail: bengt.wahlby@telia.comLäs mer om hembygdsrörelsen här:

Klicka här för information

Copyright © Rone.se