Styrelsen

Styrelsen i Rone LRF

Funktion

Namn

Telefon

e-post

Ordförande

Göran Winarve

076 139 66 63


Vice ordförande

Alf Engström

070-319 29 08

Sekreterare

Kent Karlsson

070-517 11 92

Kassör

Bengt Wahlby

070-270 38 87

Ledamot

Jonas Randleff

070 747 39 11

Ledamot

Petter Winarve

076 235 62 30

●Välkommen att kontakta någon av oss !

Copyright © Rone.se