RUAB - Styrelse

Styrelsen i Rone Utveckling AB

Patrik Hjert

Ordförande


Elin SJöman

Kommunikations-ansvarig

Tina-Marie Qwiberg

Ledarmot


Eva Harström

Suppleant

Tore Pettersson

Supleant

Styrelsefunktion

Namn

Ordförande

Patrik Hjert

Vice Ordförande

Matilda Jacobsson

Kassör

Phillip Swallow

Sekreterare

Alf Engström

Ledamot

Kommunkationsansvarig

Elin Sjöman

Ledamot

Tina-Marie Qwiberg

Ledamot

Jonas Enblom

Ledamot

Anders Stoltz

Suppleant

Eva Harström

Suppleant

Göte Häglund

Suppleant

Tore Pettersson

●Välkommen att kontakta någon av oss !

Copyright © Rone.se