RUAB - Styrelse

Styrelsen i Rone Utveckling AB

Styrelsefunktion

Namn

Kontakt

Ordförande

Patrik Hjert

patrik.hjert17@gmail.com

Vice Ordförande

Mathilda Åkersson

lejonmatilda@telia.com

Kassör

Phillip Swallow

philip.swallow@gmail.com

Sekreterare

Alf Engström

alfengstrom424@gmail.com

Ledamot

Kommunkationsansvarig

Elin Sjöman

elin.sjoman@gmail.com

Ledamot

Eva Harström

eva@harstrom.se

Ledamot

Maria Nordh Kåberg

maria.nordh@gmail.com

Ledamot

Mats Jacobsson

prisse.jacobsson@telia.com

Suppleant

Olof Brutemark

olof.brutemark@scania.com

Suppleant

Dennis Björkman

dennis.bjorkman@hotmail.com

Suppleant

Urban Schwalbe

urban.schwalbe@bredband.net

●Välkommen att kontakta någon av oss !

Copyright © Rone.se