Vägbeskrivning

Vägbeskrivning: Från Hemse kör mot Ronehamn 9 km. passera Rone kyrka vidare

mot Ronehamn, nästa korsning ta åt höger mot Havdhem 25 m. ta åt vänster skylt Bygdegård kör vidare 200 m.