Ronehamns Båtklubb

Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö” – Gå in på www.svenskasjo.se och räkna premie

Välkommen till Ronehamns Båtklubb

Ronehamns Båtklubbs ändamål är att tillvarata medlemmars intressen i anslutning till båtlivet samt att verka för gott kamrat- och sjömanskap. Båtklubben tillhandahåller båtplatser och förvaringsbodar.


Lista på arbetsuppgifter att utföra under 2020.


Information gällande Årsmöte 2020

 

Styrelsen har beslutat att hoppa över årets årsmöte för år 2019 på grund av rådande läge (Corona pandemi).

Inga större händelser har skett under 2019. Ekonomin följer de andra årens mönster. Verksamhetsberättelse och godkänd revisionsberättelse är upprättade.

Inga uppsägelser föreligger i styrelsen.

Vi får ta godkännande för 2019 och 2020 årsredovisningar och ansvarsfrihet för styrelsen vid 2021 årsmöte.

 

Ordf. RHBK

Rogert Claesson

2020-05-19

Arbetsdagen den 14 november 2020 vi tackar för den goda uppslutningen väl utfört arbete.


GDPR läs om detta här.


Från vippfyr till GPS


Nu är projektet slutfört, nästan allt blev gjort enligt plan och det blev jättebra, en massa positiva kommentarer har hörts från olika håll. Det enda som inte blivit gjort är någon form av fysiskt föredrag av det projektet handlat om men det är inte möjligt för närvarande, vi får sprida informationen digitalt i stället.

Dokumentationen som vi gjort och lite hur vi jobbat finns på internet www.rone.se/kummel

Det finns också en utskrivbar PDF-version på Från vippfyr till GPS

Jag tackar alla för ett gott och trevligt samarbete!

Allan Pettersson / projektledare

 Austergrund

Tomtbod kummel

Copyright © Rone.se