Prislista

Prislista Ronehamns Båtklubb

Båt- och medlemsavgift. (gäller även för båtar som ligger/står på klubbens område)

Avgift skall vara inbetald senast den 30 april innevarande år på postgiro 18 85 79-7.

Medlemsavgift 100 kr, för hel familj 200, junior 50 kr upp till och med 17 år.


Om samma medlem har fler båtar så erhålles rabatt på 50 % för andra båtplatsavgiften för den mindre båten.

Båtbredd

Båtavgift

Medlemsavgift

Totalt

Kajak på land

200 kr.

100 kr.

300 kr.

0 - 1,70 m

800 kr.

100 kr.

900 kr.

1,70 -2,00 m

900 kr.

100 kr.

1000 kr.

2,00 - 2,30 m

1100 kr.

100 kr.

1200 kr.

2,30 -2,60 m

1200 kr.

100 kr.

1300 kr.

2,60 - 2,90 m

1350 kr.

100 kr.

1450 kr.

Över 2,90 m

1500 kr.

100 kr

1600 kr.

Copyright © Rone.se