Prislista

Prislista Ronehamns Båtklubb

Båt- och medlemsavgift. (gäller även för båtar som ligger/står på klubbens område)

Avgift skall vara inbetald senast den 30 april innevarande år på postgiro 18 85 79-7.

Medlemsavgift  200 kr för hel familj samt juniormedlemsavgift på 50 kr för medlemmar upp till och med 17 år.

 

 

Om samma medlem har fler båtar så erhålles rabatt på
50 % för andra båtplatsavgiften för den mindre båten.

 

 Båtbredd

 

 Båtavgift

Medlemsavgift

Totalt

 

1.70 m

800:-

100:-

900:-

1.70 m

2.00 m

900:-

100:-

1000:-

2.00 m

2.30 m

1100:-

100:-

1200:-

2.30 m

2.60 m

1200:-

100:-

1300:-

2.60 m

2.90 m

1350.-

100:-

1450:-

Över

2.90 m

1500:-

100:-

1600:-

Copyright © Rone.se