Om RHBK

Om Ronehamns Båtklubb

Båtklubben välkomnar gärna fler medlemmar och vi har lediga båtplatser. Vill du bli medlem eller önskar båtplats kontakta: Anders Lind 070-3092365, Rogert Claesson 070-6259081 eller Skicka e-post till: Ronehamns Båtklubb . Det går också bra att sätta in avgiften som för närvarande är 100 kr/år på postgiro

18 85 79 - 7 med uppgifter om namn, adress och om ni har e-post. Skicka gärna din E-postadress så har vi möjlighet att nå ut med information mer fortlöpande om vad som händer i Båtklubben.

Copyright © Rone.se