Om RHBK

Om Ronehamns Båtklubb

Båtklubben välkomnar gärna fler medlemmar och vi har lediga båtplatser. Vill du bli medlem eller önskar båtplats kontakta: Anders Lind 070-3092365, Jonny Wigsten 076-8470913 eller Skicka e-post till: Ronehamns Båtklubb . Det går också bra att sätta in avgiften som för närvarande är 100 kr/år på postgiro 18 85 79 - 7 med uppgifter om namn, adress och om ni har e-post. Skicka gärna din                    E-postadress så har vi möjlighet att nå ut med information mer fortlöpande om vad som händer i Båtklubben. Båtklubben bildades den 27 april 1966.

Copyright © Rone.se