Hus fiskeläge

Hus fiskeläge är beläget öster om Ronehamns lanthamn på sydöstra Gotland. Fiskeläget har mycket gamla anor, fiske har troligen bedrivits härifrån så länge människor funnits i området.

Sin nuvarande utformning fick fiskeläget 1884 när hamnen byggdes, den gamla hamnen hade då blivit för grund och den nuvarande hamnen flyttades längre ut och de båda vågbrytarna och länningsvastarna byggdes då. De båda lysastängerna (fiskefyrar) sattes upp i samband med bygget.

På 1940-talet byggdes en ny fiskehamn vid Ronehamns lanthamn och Hushamnen som återigen hade blivit för grund övergavs av yrkesfiskarna. Hamnen och fiskläget började förfalla och under andra världskriget byggdes kanonvärn och en del gamla stenbodar användes som skyttevärn.

I början av 1950-talet återuppstod Hamnrätten på initiativ av landsfiskal Oswald Nordbeck i Hemse samt lantbrukarna – fiskarna- Kristian Larsson vid Enggårda och Karl Vinarve vid Vinarve och på så sätt räddades också fiskeläget från fortsatt förfall.

Fiskeläget är idag en plats för i huvudsak avkopplande fritidsverksamhet, fritidsfisket har tyvärr minskat på grund av den minskande tillgången på fisk att fånga. Det kulturella arvet är påträngande och kan upplevas här. Fisklägets markområde och hamnområde arrenderas av Vinarve gård och förvaltas av Hamnrätten. Hamnrätten äger idag 3 bodar varav en större samlings bod (Husbodi), en mindre museibod (Löisarboden) och ett kanonfort från 1940-talet. Fiskelägets övriga 27 bodar är i privat ägo och ägarna är medlemmar i Hus Hamnrätt. Den äldsta boden Löisarboden byggdes under år 1870, 8 bodar är stenbodar varav 6 har flistak och resten är träbodar de flesta med plåttak. En stort del av bodarna har nybyggts och övriga bodar, länningar och lysarstänger har upprustade efter Hamnrättens återupprättande 1950. I hamnen finns 30 länningar (Båtplatser), till varje länning hör en vast (Båtbrygga), länningsinnehavarna är också medlemmar i Hus Hamnrätt.

Kalender 2024

 • Lördag 11 maj kl 9: Vårens gemensamma arbetsdag
 • Lördag 1 juni: Fiskens dag på hamnen
 • Torsdag 20 juni kl 16: Klippning av gemensamma gräsytor
 • Tisdagar kl 19 (start 25 juni): Varpa
 • Torsdagar kl 19: Kvällsmässa med musik
 • Lördag den 29 juni kl 13: Årsmöte
 • Lördag 27 juli (prel.): Utflykt till Rone Ytterholme
 • Lördag 31 augusti: Forneldarnas natt (kasen tänds kl
  20.30)
 • Lördag 5 oktober kl 10: Arbetsdag
 • Lördag 5 oktober kl 13: Höstmöte

Hus Hamnrätts styrelse 2024

Styrelse: 

Krister Allard, 073–9640946

Pär Vestberg, 076–9483191      

Jan Lindkvist, 070–7870294

Sylve Karlsson, 073–9956794

Georg Thomasson, 070–5343191