Hus fiskeläge

Hus fiskeläge är beläget öster om Ronehamns lanthamn på sydöstra Gotland. Fiskeläget har mycket gamla anor, fiske har troligen bedrivits härifrån så länge människor funnits i området.

Sin nuvarande utformning fick fiskeläget 1884 när hamnen byggdes, den gamla hamnen hade då blivit för grund och den nuvarande hamnen flyttades längre ut och de båda vågbrytarna och länningsvastarna byggdes då. De båda lysastängerna (fiskefyrar) sattes upp i samband med bygget.

På 1940-talet byggdes en ny fiskehamn vid Ronehamns lanthamn och Hushamnen som återigen hade blivit för grund övergavs av yrkesfiskarna. Hamnen och fiskläget började förfalla och under andra världskriget byggdes kanonvärn och en del gamla stenbodar användes som skyttevärn.

I början av 1950-talet återuppstod Hamnrätten på initiativ av landsfiskal Oswald Nordbeck i Hemse samt lantbrukarna – fiskarna- Kristian Larsson vid Enggårda och Karl Vinarve vid Vinarve och på så sätt räddades också fiskeläget från fortsatt förfall.

Fiskeläget är idag en plats för i huvudsak avkopplande fritidsverksamhet, fritidsfisket har tyvärr minskat på grund av den minskande tillgången på fisk att fånga. Det kulturella arvet är påträngande och kan upplevas här. Fisklägets markområde och hamnområde arrenderas av Vinarve gård och förvaltas av Hamnrätten. Hamnrätten äger idag 3 bodar varav en större samlings bod (Husbodi), en mindre museibod (Löisarboden) och ett kanonfort från 1940-talet. Fiskelägets övriga 27 bodar är i privat ägo och ägarna är medlemmar i Hus Hamnrätt. Den äldsta boden Löisarboden byggdes under år 1870, 8 bodar är stenbodar varav 6 har flistak och resten är träbodar de flesta med plåttak. En stort del av bodarna har nybyggts och övriga bodar, länningar och lysarstänger har upprustade efter Hamnrättens återupprättande 1950. I hamnen finns 30 länningar (Båtplatser), till varje länning hör en vast (Båtbrygga), länningsinnehavarna är också medlemmar i Hus Hamnrätt.

Hus Hamnrätts styrelse 2021

Ordförande/Sekreterare:               Krister Allard
                                                          Klövergatan 17, 754 37 Uppsala
                                                          Mobil: 073 – 96 409 46
                                                          krister.allard@hotmail.com
                                                          Vald 2019

Kassör:                                             Pär Westberg
                                                          Västerhejde Graune parkväg 3, 622 61 Visby
                                                          Mobil: 072-537 87 50
                                                          bogs@live.se
                                                          Vald 2020

Ordningsmän:                                Jan Lindqvist
                                                          Halvars väg 4, 623 41 Havdhem
                                                          Mobil: 070-787 02 94
                                                          kontakt@jannebygg.se
                                                          Vald 2019

                                                          Leif Wigsten
                                                          Rone Björkdala, 623 47 Hemse
                                                          Mobil:070-335 99 70
                                                          leif.wigsten@telia.com
                                                          Vald 2020

                                                          Sylve Karlsson
                                                          Rone Getor 833, 623 47 Hemse
                                                          Mobil: 073 – 995 67 94
                                                          Vald 2019

Revisorer:                                        Sune Nilsson
                                                          Burs Salmans 117, 623 49 Stånga
                                                          Mobil:073-650 61 01
                                                          Sune_salmans@hotmail.com
                                                          Vald 2019

                                                          Olof Brutemark
                                                          Hollandervägen 8, 155 31 Nykvarn
                                                          Mobil:070-618 04 46
                                                          olof.brutemark@scania.com
                                                          Vald 2018

Valberedning:                                  Göran Winarve (sammankallande)
                                                          Vinarve Rone, 623 47 Hemse
                                                          Mobil:076-139 66 63
                                                          klarawinarve@hotmail.com
                                                          Vald 2019

                                                          Lars Tell
                                                          Vibble Drejargatan 21, 622 59 Visby
                                                          Mobil:070-211 03 91
                                                          lars.tell@telia.com
                                                          Vald 2019

Kalender 2022

 • Arbetsdag 7 maj kl 9 
 • Varpakvällar tisdagar kl 19 (start 28 juni) 
 • Kvällsmässa med musik torsdagar kl 19 (30 juni – 4 aug) 
 • Årsmöte 2 juli kl 13 
 • Konsert med Kummin 17 juli kl 17 
 • Båtutflykt till festkvällen vid Tomtbods fiskeläge 28 juli  
 • Konsert med Helena Wessman, återkommer med datum 
 • Utflykt till Rone Ytterholme prel. 30 juli 
 • Forneldarnas natt 27 augusti, kasen tänds kl 20.30 
 • Arbetsdag 1 oktober kl 9 
 • Höstmöte 15 oktober kl 13