Hus fiskeläge

Hus fiskeläge är beläget öster om Ronehamns lanthamn på sydöstra Gotland. Fiskeläget har mycket gamla anor, fiske har troligen bedrivits härifrån så länge människor funnits i området.

Sin nuvarande utformning fick fiskeläget 1884 när hamnen byggdes, den gamla hamnen hade då blivit för grund och den nuvarande hamnen flyttades längre ut och de båda vågbrytarna och länningsvastarna byggdes då. De båda lysastängerna (fiskefyrar) sattes upp i samband med bygget.

På 1940-talet byggdes en ny fiskehamn vid Ronehamns lanthamn och Hushamnen som återigen hade blivit för grund övergavs av yrkesfiskarna. Hamnen och fiskläget började förfalla och under andra världskriget byggdes kanonvärn och en del gamla stenbodar användes som skyttevärn.

I början av 1950-talet återuppstod Hamnrätten på initiativ av landsfiskal Oswald Nordbeck i Hemse samt lantbrukarna – fiskarna- Kristian Larsson vid Enggårda och Karl Vinarve vid Vinarve och på så sätt räddades också fiskeläget från fortsatt förfall.

Fiskeläget är idag en plats för i huvudsak avkopplande fritidsverksamhet, fritidsfisket har tyvärr minskat på grund av den minskande tillgången på fisk att fånga. Det kulturella arvet är påträngande och kan upplevas här. Fisklägets markområde och hamnområde arrenderas av Vinarve gård och förvaltas av Hamnrätten. Hamnrätten äger idag 3 bodar varav en större samlings bod (Husbodi), en mindre museibod (Löisarboden) och ett kanonfort från 1940-talet. Fiskelägets övriga 27 bodar är i privat ägo och ägarna är medlemmar i Hus Hamnrätt. Den äldsta boden Löisarboden byggdes under år 1870, 8 bodar är stenbodar varav 6 har flistak och resten är träbodar de flesta med plåttak. En stort del av bodarna har nybyggts och övriga bodar, länningar och lysarstänger har upprustade efter Hamnrättens återupprättande 1950. I hamnen finns 30 länningar (Båtplatser), till varje länning hör en vast (Båtbrygga), länningsinnehavarna är också medlemmar i Hus Hamnrätt.

Kalender 2023

 • Torsdag 22 juni kl 16: Klippa alla gräsytor
 • Tisdagar kl 19 (start 27 juni): Varpa
 • Torsdagar kl 19 (29 juni – 3 aug): Kvällsmässa med musik
 • Lördag den 1 juli kl 13: Årsmöte med kaffe och guidning
 • Tisdag den 18 juli kl 19. Konsert med medlemmar från Musikgruppen Kummin och Berra Alvengren. Den veckan blir det varpa onsdagen den 19 juli.
 • Söndag 23 juli kl 15: Berättarkonsert med Helena Wessman
 • Lördag 29 juli (prel.): Utflykt till Rone Ytterholme
 • Lördag 26 augusti: Forneldarnas natt (kasen tänds kl 20.30)
 • Lördag 7 oktober kl 10: Arbetsdag
 • Lördag 7 oktober kl 13: Höstmöte
 •  

Hus Hamnrätts styrelse 2023

Styrelse: 

Krister Allard, 073–9640946

Pär Vestberg, 076–9483191      

Jan Lindkvist, 070–7870294

Sylve Karlsson, 073–9956794

Georg Thomasson, 070–5343191