kummel

Från Vippfyr till GPS

Inledning

Denna webplats ingår i projektet Från vippfyr till GPS. Det är ett projekt som har haft som mål att beskriva och dokumentera den utveckling inom navigeringen till sjöss som skett för fiskare och annan sjöfart vid Rones kust på Gotland. I projektet har också ingått att renovera en del av de fasta sjömärkena. Projektet har finansierats av EU-medel genom Leader Gute och projektägare har varit Föreningen Fyrtillsyn Gotland. En stor del av arbetena med renoveringarna av sjömärkena har skett ideellt av föreningarna: Hus Hamnrätt, Ronehamns båtklubb och Föreningen Tomtbods fiskeläge.


I studien om Ronehamns fasta äldre sjömärken, som är en del av projektet, är syftet att beskriva deras funktion och utseende. Källor till information har hämtats i utgåvor av Svensk Lots, äldre sjökort och praktiska kontroller till sjöss.

Detta arbete har gjorts av Leif Wigsten som tillsammans med Allan Pettersson gjort denna dokumentation.


Teckningarna är gjorda av Lisa Behrenfeldt, samtliga fotografier, där inget annat anges Allan Pettersson.


Innehållsförteckning:Se projektets hela dokumentation här: 


Rone september 2020: Allan Pettersson och Leif Wigsten   

Read English summary here: