RONE HEMBYGDSFÖRENING

Välkommen till Rone Hembygdsförening

Hembygdsföreningen bildades den 3 april 1946.
Anledningen till att föreningen bildades var att en gammal kvarn vid Ronehamn skulle säljas och rivas. Den nybildade hembygdsföreningen skulle försöka rädda kvar kvarnen, det misslyckades dock.

Idag förfogar föreningen över tre fastigheter.
Dessa är hembygdsgården vid Burge, Hults torp och smedjan vid Frigsarve. Det är dock inte bara byggnader och trädgårdar som skall vårdas utan det är även viktigt att vårda och bevara gamla traditioner och kunnande.

 Hembygdsgården Burge

Hembygdsgården Burge består av boningshus i form av en parstuga, ett brygghus med bakugn, ett gammalt och ett nytt utedass, snickarbod, vedbod, ladugård, vagnsbod och en väderkvarn. Gården förvärvades 1951 och ligger ca 2 km efter Rone kyrka på vägen mot Burs.
På gården finns en samling med över 1000 föremål bestående av bl.a. äldre jordbruks- och handredskap, husgeråd och äldre kläder. Ett museum har iordningställts i en av gårdsbyggnaderna och där kan många av föremålen ses.

Det finns alltid möjlighet att besöka Hembygdsgården bara för att se gården.
Om det finns intresse av något särskilt kan du ta kontakt med föreningens ordförande

Merparten av föreningens aktiviteter är förlagda till hembygdsgården vid Burge.

 Hults torp

Hults torp är ett gammalt båtsmanstorp i form av en enkelstuga.
Torpet förvärvades 1948 och ligger vid vägen strax efter Rone kyrka mot Ronehamn. Torpet har kvar sitt ursprungliga utseende och har även en ladugård med agtak. Gotlands Museum klassar torpet och dess miljö som unik på Gotland. 

 Smedjan vid Frigsarve

Smedjan vid Frigsarve ligger en dryg km från kyrkan på vägen mot Eke. Den första smedjan kom troligtvis på plats tidigt 1900-tal. Efter en brand på 1930-talet byggdes den nuvarande smedjan upp och var i bruk fram till 1970-talet. 2015 skänktes den av dåvarande fastighetsägaren Signe Eriksson till hembygdsföreningen. Det var hennes far smedmästaren Karl Jacobsson som hade byggt och innehaft smedjan.

 Arrangemang

Hembygdsföreningen har under årens lopp haft många olika arrangemang, titta gärna i kalendern om det är något som passar dig.
Exempel på arrangemang är: Midsommarfirande, slåtter, visaftnar, friluftsgudstjänster, cykelutflykter, blomstervandringar, stenugnsbakning, kaffikalas, hantverksmarknader och loppisar.

Preliminärt program 2022

rdag 7 maj kl. 10:00

Säsongsöppning av hembygdsgården vid Burge

Nu är det är dags att öppna upp hembygdsgården efter vinterns dvala. Vi börjar kl. 10:00 med att putsa och feja både i huset och i ladugården. Sedan grillar vi korv och fikar tillsammans.

Detta är ett fint tillfälle för dig att lära känna hembygdsgården och oss som är engagerade i föreningen.

Plats: Rone Burge 587

Lördag 14 maj kl. 10:00

Säsongsöppning av Hults båtsmanstorp och ”smid- Kalles” smedja vid Frigsarve.

Denna dag kan du välja vilken av våra mindre byggnader som du vill besöka. Vi träffas både vid Hults torp och vid smedjan.

Vid torpet ställer vi i ordning efter restaureringen och gör det fint inför sommaren. Hults torp är ett gammalt båtsmanstorp i form av en enkelstuga. Torpet har kvar sitt ursprungliga utseende och har även en ladugård med agtak. Gotlands Museum klassar torpet och dess miljö som unik på Gotland.

Smedjan är under uppbyggnad och tanken är att vi på sikt skall kunna visa upp en smedja med verktyg och inventarier.

Du är välkommen att vara med vid båda eller något av ställena.

Efteråt samlas alla vid smedjan för gemensam korvgrillning på ässjan. Ta gärna med kaffekorg.

Plats: Hults torp, Rone Roes 137 – Smedjan, Rone Frigsarve 232

Lördag den. 11 juni kl. 10:00

Slåtter och stenugnsbakning vid Burqe.

Vi träffas vid hembygdsgården där du antingen kan hjälpa till med att slå trädgården med lie eller hjälpa till med att baka gotlandslimpor och bullar i vår gamla vedeldade stenugn. Behärskar du inte tekniken att slå med lie får du lära dig på plats.

När vi är klara med slåttern grillar vi korv tillsammans och glöden kommer förstås från bakugnen.

Ta gärna med dig lie, räfsa och kaffekorg.

Plats: Rone Burge 587

Midsommarafton den 24 juni kl. 14:00

Midsommarfirande vid hembygdsgården

Vi samlas vid hembygdsgården för att först klä stången. När den sedan är rest blir det musik, dans och lekar runt midsommarstången.

Ta gärna med dig blommor till midsommarstången, kaffekorg och musikinstrument som passar.

Plats: Rone Burge 587

Tisdag den 12 juli kl. 18:00

Invigning av båtsman Hults torp med musikafton

Nu är det dags att visa upp båtsman Hults torp efter restaureringen. Kvällen inleds med att vi berättar lite om båtsmän och deras torp.

Efter det bjuds det på musik med Benny Christiansson och hans vänner.

Vi bjuder på kaffe.

Plats: Rone Roes 137

Söndag den 24 juli kl. 13.00

Slåtter i Ogges äng

Välkomna till slåtter i ett av Rones ängen. Ta med lie och räfsa.

Ogges bjuder på kaffe och saffranspannkaka.

Plats: Ogges äng, kör ned mittemot Rone Frigsarve 231

Söndag den 14 auqusti kl. 12-16

Kaffikalas på Hembygdsgården

Välkommen på ett riktigt gotländskt kaffikalas. Efter ett uppehåll på två år är det nu dags för vårt välbesökta kaffikalas för sjätte gången. Kom och smaka på alla kakor, bullar, bakelser och tårtor.

Om du vill vara med och baka något till Kaffikalaset kan du kontakta Anita eller Britt-Marie. Gärna så tidigt som möjligt men senast den 30/7.

Plats: Rone Burge 587

 Bli medlem

För närvarande har föreningen c:a 150 medlemmar men vi behöver bli fler.
Du är välkommen att stödja oss som medlem och genom att vara med i någon av våra arbetsgrupper.

Medlemsavgiften är för vuxen 100 kr och för barn 20 kr.
Högsta avgift för en familj är 240 kr.

Medlemsavgiften sättes in på föreningens Bankgironummer: 245-8990
eller på Swishnummer : 123 343 08 40, ange din postadress och e-post.

Arbetsgrupper
För närvarande finns fyra arbetsgrupper, dessa är: Fest och aktivitetsgruppen, Fastighetsgruppen, Smedjegruppen och Roneboksgruppen.

 Fest och aktivitetsgruppen planerar kaffe och mat vid café- och festtillfällen.

 Fastighetsgruppen sköter bl.a. det löpande underhållet och en del större reparationer. Gruppen har även tillverkat bänkar och bord samt byggt ett dass som är tillgängligt för de som använder rullstol eller rollator.

 Arbetsgruppen som jobbar med smedjan sköter iordningställandet med målet att så småningom ha en komplett smedja.

 Roneboksgruppen arbetar med att samla bilder, berättelser och fakta om Rone från förr i tiden.

 Kontakt
Ordförande Anita Grönström Tel: 070 825 35 14