RONE HEMBYGDSFÖRENING

Välkommen till Rone Hembygdsförening

Hembygdsföreningen bildades den 3 april 1946.
Anledningen till att föreningen bildades var att en gammal kvarn vid Ronehamn skulle säljas och rivas. Den nybildade hembygdsföreningen skulle försöka rädda kvar kvarnen, det misslyckades dock.

Idag förfogar föreningen över tre fastigheter.
Dessa är hembygdsgården vid Burge, Hults torp och smedjan vid Frigsarve. Det är dock inte bara byggnader och trädgårdar som skall vårdas utan det är även viktigt att vårda och bevara gamla traditioner och kunnande.

 Hembygdsgården Burge

Hembygdsgården Burge består av boningshus i form av en parstuga, ett brygghus med bakugn, ett gammalt och ett nytt utedass, snickarbod, vedbod, ladugård, vagnsbod och en väderkvarn. Gården förvärvades 1951 och ligger ca 2 km efter Rone kyrka på vägen mot Burs.
På gården finns en samling med över 1000 föremål bestående av bl.a. äldre jordbruks- och handredskap, husgeråd och äldre kläder. Ett museum har iordningställts i en av gårdsbyggnaderna och där kan många av föremålen ses.

Det finns alltid möjlighet att besöka Hembygdsgården bara för att se gården.
Om det finns intresse av något särskilt kan du ta kontakt med föreningens ordförande

Merparten av föreningens aktiviteter är förlagda till hembygdsgården vid Burge.

 Hults torp

Hults torp är ett gammalt båtsmanstorp i form av en enkelstuga.
Torpet förvärvades 1948 och ligger vid vägen strax efter Rone kyrka mot Ronehamn. Torpet har kvar sitt ursprungliga utseende och har även en ladugård med agtak. Gotlands Museum klassar torpet och dess miljö som unik på Gotland.

 Smedjan vid Frigsarve

Smedjan vid Frigsarve ligger en dryg km från kyrkan på vägen mot Eke. Den första smedjan kom troligtvis på plats tidigt 1900-tal. Efter en brand på 1930-talet byggdes den nuvarande smedjan upp och var i bruk fram till 1970-talet. 2015 skänktes den av dåvarande fastighetsägaren Signe Eriksson till hembygdsföreningen. Det var hennes far smedmästaren Karl Jacobsson som hade byggt och innehaft smedjan.

 Arrangemang

Hembygdsföreningen har under årens lopp haft många olika arrangemang, titta gärna i kalendern om det är något som passar dig.
Exempel på arrangemang är: Midsommarfirande, slåtter, visaftnar, friluftsgudstjänster, cykelutflykter, blomstervandringar, stenugnsbakning, kaffikalas, hantverksmarknader och loppisar.

 Bli medlem

För närvarande har föreningen c:a 150 medlemmar men vi behöver bli fler.
Du är välkommen att stödja oss som medlem och genom att vara med i någon av våra arbetsgrupper.

Medlemsavgiften är för vuxen 100 kr och för barn 20 kr.
Högsta avgift för en familj är 240 kr.

Medlemsavgiften sättes in på föreningens Bankgironummer: 245-8990
eller på Swishnummer : 123 343 08 40, ange din postadress och e-post.

Arbetsgrupper
För närvarande finns fyra arbetsgrupper, dessa är: Fest och aktivitetsgruppen, Fastighetsgruppen, Smedjegruppen och Roneboksgruppen.

 Fest och aktivitetsgruppen planerar kaffe och mat vid café- och festtillfällen.

 Fastighetsgruppen sköter bl.a. det löpande underhållet och en del större reparationer. Gruppen har även tillverkat bänkar och bord samt byggt ett dass som är tillgängligt för de som använder rullstol eller rollator.

 Arbetsgruppen som jobbar med smedjan sköter iordningställandet med målet att så småningom ha en komplett smedja.

 Roneboksgruppen arbetar med att samla bilder, berättelser och fakta om Rone från förr i tiden.

 Kontakt
Ordförande Anita Grönström Tel: 070 825 35 14

Stäng meny