RONE UTVECKLING AB

I oktober 2017 bildades Rone Utveckling AB. (RUAB). Bolaget ägs tillsammans av personer med intresse av att vara med och utveckla Rone socken. RUAB har som främsta uppgift att verka för utvecklingen av socknen. Man ska kunna bo, arbeta och gästa Rone. Alla som vill är välkomna och uppmuntras att delta på ett eller annat sätt!

Vi sprider information genom vår FB sida ”Rone har allt” samt mejlar ut flera nyhetsbrev per år för att informera om vårt arbete och pågående projekt. Vill du ha vårt nyhetsbrev? Kontakta oss! Hjälp oss också gärna att sprida informationen till släkt och vänner. 

Pågående projekt

Rone Socken Enkät

Hej kära Sockenbo,

Tack för alla fina svar som vi fått in. Hela 75 svar med Ronebor allt från 28 år till 81 år gamla. Vi håller nu på att sammanställa svaren och kommer att basera vårt arbete under året på det som socknen tycker är viktigt. Tack! 

Rone vandringsrundor

RUAB har i en arbetsgrupp tagit fram en vandringskarta för Rone socken, den innehåller sex leder att gå, springa eller cykla. Utöver karta med markerade leder finns korta beskrivningar av lederna och saker att se när man går.

Kartan kostar 40 SEK och pengarna kommer att användas för att förbättra leder och karta. Kartan finns att köpa på flera ställen i Rone, t.ex. Campingen, Ronehamns Livs, Cafe under trädet och Gula Hönan. Du kan också ladda ner broschyren från denna sida. Betalning görs med Swish nr: 123 509 54 68

Vi hoppas att sockenbor och utsocknes får mycket glädje av kartan och av att se mer av vår socken.

Landsbygdsutveckling - bygga och bo

Att kunna bo kvar i den socken man älskar, även då gården kanske känns väl stor att sköta och eller då man blir till åren, tycker vi är viktigt. RUAB är medlem i GUBIS, Gotländska Utvecklingsbolag i Samverkan. Inom ramen för det planeras att, med övriga sockenbolag som också känner ett behov av att bygga bostäder på landsbygden, bilda en projektgrupp. Syfte med den är att göra en genom-förandestudie avseende finansiering, byggteknik, energilösningar och olika samverkansformer med olika myndigheter.

Reningsverk, våtmark, bevattningsdamm

Att klimatet ändras och ger mer extrema förutsättningar avseende att samma markyta viss del av året är knastertorr och viss del av året vattensjuk och forslar dagvatten okontrollerat rakt ut i havet. VI bör tänka i nya banor. Diskussion ska inledas med sakkunniga i vatten och bevattningsfrågor. Om du tycker att detta är ett intressant område, tveka inte att höra av dig för att bli en del av den projektgrupp som ska hantera den vitala vattenfrågan.

Rone silo & magasin

Under en lång tid har dessa byggnader stått overksamma. Kontakt är etablerad mellan RUAB och fastighetsägaren för att se om det går att skapa förutsättningar för alternativ verksamhet.

Utegym vid campingen

Ett utegym planeras att byggas under våren/sommaren. Det kommer att byggas med en äldre byggnadsteknik, att bygga ur stock och med en sakkunnig handledare. Projektets genomförande sker i form av en studiecirkel. Preliminär placering av utegymmet är vid marken nära badplatsen och campingen. Vill du vara med i gruppen för att såga, eller bygga ur och av stock och/eller bara se och lära hur detta görs, kontakta RUAB.

Rone hemsida

Ett omfattande arbete har påbörjats under 2020 för att uppdatera hemsidan rone.se. Har du synpunkter, tankar, eller någon reflektion över något du saknar, eller önskar få justerat på hemsidan är du varmt välkommen att höra av dig till mejladressen nedan. Eller har du några trevliga bilder som du vill att andra ska få del av? Mejla oss isåfall gärna nedan. 

 

Föreningssamarbete Rone

Det finns många ideella föreningar i Rone där eldsjälar på sin fritid engagerar sig inom olika områden. Alla vi eldsjälar lägger ner mycket tid och energi på att göra Rone socknen till en trevlig plats att bo, arbeta och eller gästa. Men hur väl känner vi till vad de andra föreningarna gör? Kan vi hjälpa varandra och samverka ändå mer än vi gör idag? Kan vi jobba tillsammans för att göra Rone till ett ännu bättre ställe att bo på? Rone Utveckling AB har därför tagit initiativ till att bjuda in alla ideella föreningar till ett gemensamt möte, under temat ”Rone engagerar”. Vi återkommer med information om det som mötet kommer fram till.

Fiskens dag

Framflyttad pga covid- 19 pandemin till våren 2021.

Fiskens dag kommer arrangeras i Ronehamn. Syftet med detta event är att synliggöra fisken som livsmedel och att lära om fisk. Hushållningssällskapet, Länsstyrelsen, Gute Fisk och Sportfiskarna, Leader Gute, Studieförbundet Vuxenskolan, Scandic Pelagic och RUAB är huvudarrangörerna i samverkan för genomförandet av detta. RUAB:s roll skulle varit och kommer att vara att hantera utställarna.

Ronedagen

I många år arrangerade förtjänstfullt Röda Korset ”Ronehamnsfesten” nere vid hamnområdet. När det stod klart att dessa eldsjälar, med årens rätt, tyckte att det fick räcka så tog RUAB 2018 initiativet att föra den trevliga traditionen vidare. Vi döpte om arrangemanget till Ronedagen och flyttade aktivitetsområdet till en fin plats mitt i Rone, änget intill Rone Bygdegård.

Målet för Ronedagen är det ska vara en tillställning där olika föreningar samverkar för att utveckla detta trevliga event och ge plats för sockenbor med flera att visa upp och sälja sina lokalproducerade saker och ting. 

Ronedagen är tyvärr inställd 2020 p.g.a Corona 

RUAB:s Styrelse 2020

Ordförande

Mathilda Åkesson

Ledamot –  Vice Ordförande & Kommunikatör

Elin Sjöman

Ledamot – Kassör

Phillip Swallow

Ledamot – Sekreterare

Maria Nordh Kåberg

Ledamot 

Alf Engström

Ledamot

Eva Harström

Ledamot

Ingela Hinas

Ledamot

Åse Almerström

Suppleant

Mats Andersson

Suppleant

Per Gardell

Suppleant

Urban Schwalbe

Stäng meny