RONE UTVECKLING AB

I oktober 2017 bildades Rone Utveckling AB. (RUAB). Bolaget ägs tillsammans av personer med intresse av att vara med och utveckla Rone socken. RUAB har som främsta uppgift att verka för utvecklingen av socknen. Man ska kunna bo, arbeta och gästa Rone. Alla som vill är välkomna och uppmuntras att delta på ett eller annat sätt!

Vi sprider information genom vår FB sida ”Rone har allt” samt mejlar ut flera nyhetsbrev per år för att informera om vårt arbete och pågående projekt. Vill du ha vårt nyhetsbrev? Kontakta oss! Hjälp oss också gärna att sprida informationen till släkt och vänner. 

Pågående projekt

FLER PLING I DÖRREN I RONEHAMNS LIVS

För Rone socken är vår lokala butik, RONEHAMNS LIVS, viktig. Handlarfamiljen håller butiken öppen 360 dagar om året. Det är en insats för Rone socken som vi tycker är värd att uppskattas. Vi i Rone Utveckling AB (RUAB) vill därför försöka medverka till att ge Ronehamns Livs,Fler pling i dörren”, genom att under en testperiod tom den 30/4 2024  att erbjuda Dig att ge bort ett eller flera Presentkort till din/dina vänner, eller rentav ge ett Presentkort till dig själv. 
 
I medföljande bilagor finner du information om ”Fler pling i dörren” samt även en ifyllningsbar beställningssedel.
 
Allt gott, hälsar,
 
//Styrelsen för Rone Utveckling AB
PS. Rone Utveckling AB administrerar denna rutin helt ideellt åt butiken och står även för bankens Swish avgift

Alla kommuner är skyldiga göra återkommande översiktsplaner (ÖP) Ronehamns fördjupade ÖP ( FÖP) är från 1995 och gäller än. Nu har Region Gotland lagt ut ett förslag på ny ÖP, som alla medborgare kan lämna sina synpunkter på. RUAB vill att socknen ska växa och utvecklas, att fler vill flytta hit, gärna yngre/barnfamiljer. Äldre vill kanske flytta till mindre bostad.

  1.  RUABS yttrande ska ses som ett uttryck att göra det möjligt att hitta områden att framöver kunna bebygga. Vi har då Regionens text och kartor att förhålla oss till och ge förslag på var socknen kan växa. De grovt inritade linjerna är bara förslag. Sockenbor/markägare kan ha sina synpunkter. Ytterligare samråd sker efter hand. (Ej juridiskt bindande.)
  2. När, efter många år, en detaljplan kan komma på plats, så har även den föregåtts av samråd. Fortfarande helt öppet och för påverkan. Detaljplanen utgör en ram för hur mark/vatten/natur i övrigt ska användas och hur en ev. byggnation ska tillåtas och se ut i relation till just de faktorerna.( Ej juridiskt bindande.)
  3. Först i tredje skedet går det över till en process som gäller mellan de som har mark och de som kan projektera, investera, bygga. Att kunna få bygglov ökar markant om det finns detaljplan och det gör också möjligheten för den markägare som vill, att få chansen att sälja. (Mot bygglov kan sakägare ha invändningar och därmed överklaga.)

Rundor i Rone

RUAB har i en arbetsgrupp tagit fram en vandringskarta för Rone socken, den innehåller sex leder att gå, springa eller cykla. Utöver karta med markerade leder finns korta beskrivningar av lederna och saker att se när man går.

Kartan kostar 50 SEK och pengarna kommer att användas för att förbättra leder och karta. Kartan finns att köpa på flera ställen i Rone, t.ex. Campingen, Ronehamns Livs, Änggårde och ett flertal ställen. Du kan också ladda ner broschyren från denna sida. Betalning görs med Swish nr: 123 509 54 68

Vi hoppas att sockenbor och utsocknes får mycket glädje av kartan och av att se mer av vår socken.

Landsbygdsutveckling - bygga och bo

Att kunna bo kvar i den socken man älskar, även då gården kanske känns väl stor att sköta och eller då man blir till åren, tycker vi är viktigt. RUAB är medlem i GUBIS, Gotländska Utvecklingsbolag i Samverkan. Inom ramen för det planeras att, med övriga sockenbolag som också känner ett behov av att bygga bostäder på landsbygden, bilda en projektgrupp. Syfte med den är att göra en genom-förandestudie avseende finansiering, byggteknik, energilösningar och olika samverkansformer med olika myndigheter.

Reningsverk, våtmark, bevattningsdamm

Att klimatet ändras och ger mer extrema förutsättningar avseende att samma markyta viss del av året är knastertorr och viss del av året vattensjuk och forslar dagvatten okontrollerat rakt ut i havet. VI bör tänka i nya banor. Diskussion ska inledas med sakkunniga i vatten och bevattningsfrågor. Om du tycker att detta är ett intressant område, tveka inte att höra av dig för att bli en del av den projektgrupp som ska hantera den vitala vattenfrågan.

Rone silo & magasin

Under en lång tid har dessa byggnader stått overksamma. Kontakt är etablerad mellan RUAB och fastighetsägaren för att se om det går att skapa förutsättningar för alternativ verksamhet.

Utegym vid campingen

Ett utegym har byggats under våren/sommaren 2020-2022. Det har byggats med en äldre byggnadsteknik. Vill du vara med och påverka, driva gymmet framåt så är du varmt välkommen att kontakta RUABs styrelse. 

Rone hemsida

Ett omfattande arbete har påbörjats under 2020 för att uppdatera hemsidan rone.se. Har du synpunkter, tankar, eller någon reflektion över något du saknar, eller önskar få justerat på hemsidan är du varmt välkommen att höra av dig till mejladressen nedan. Eller har du några trevliga bilder som du vill att andra ska få del av? Mejla oss isåfall gärna nedan. 

 

Föreningssamarbete Rone

Det finns många ideella föreningar i Rone där eldsjälar på sin fritid engagerar sig inom olika områden. Alla vi eldsjälar lägger ner mycket tid och energi på att göra Rone socknen till en trevlig plats att bo, arbeta och eller gästa. Men hur väl känner vi till vad de andra föreningarna gör? Kan vi hjälpa varandra och samverka ändå mer än vi gör idag? Kan vi jobba tillsammans för att göra Rone till ett ännu bättre ställe att bo på? Rone Utveckling AB har därför tagit initiativ till att bjuda in alla ideella föreningar till ett gemensamt möte, under temat ”Rone engagerar”. Vi återkommer med information om det som mötet kommer fram till.

RUAB:s Styrelse 2023

Ordförande

Patrik Hjert

Ledamot –  Vice Ordförande & Kommunikatör

Arne Pettersson

Ledamot – Kassör

Phillip Swallow

Ledamot – Sekreterare

Urban Schwalbe

Ledamot 

Alf Engström

Ledamot

Eva Harström

Suppleant

Per Gardell

Suppleant

Mats Andersson