RONE LRF

LRF är inte bara en bondeorganisation utan arbetar för hela landsbygden och dess utveckling. Rone LRF-avdelning har övertagit sockenrådets funktioner. Vi tar gärna emot tips och idéer om för sådant som ni tycker är värdefullt för socknens utveckling och trivsel för dess boende. Förslag på såväl små som större saker är välkomna.

KONTAKTER

Funktion

Namn

Telefon

e-post

Ordförande

Göran Winarve

076 139 66 63

 

Vice ordförande

Alf Engström

070-319 29 08

Sekreterare

Kent Karlsson

070-517 11 92

Kassör

Bengt Wahlby

070-270 38 87

Ledamot

Jonas Randleff

070 747 39 11

Ledamot

Petter Winarve

076 235 62 30

Stäng meny