GPS

GPS

Global Positioning System där man med hjälp av satelliter navigerar har snart gjort även fyrar och alla andra visuella navigationshjälpmedel i stort sett överflödiga. Systemet ger en mycket exakt information om kurs, fart och position. Det är i enklare former tillgängligt i de flesta moderna mobiltelefoner och mera avancerade versioner finns tillgängliga till förhållandevis låga priser. Systemet är också kostnadsfritt att använda.