Getorskär kummel

Getorskär kummel

Getorskär kummel uppfördes 1858 och ersatte då den befintliga märkestången som var 24 fot hög med vit horisontell tavla. Kumlet byggdes 3m högt, vitmålat med stång och vit rund tavla på toppen och någon gång efter 1930 har kumlets höjts till 3,6 m.


Kursen mot stången/kumlet beskrivs endast i Svensk Lots 1853 som kurs efter passage vid Vindens prickpar. I Svensk Lots 1911 beskrivs istället kursen efter passage vid Vindens prickpar att kursen sättes direkt mot hamnens byggnader 341 grader eller i äldre kursangivelse N 19° V. I denna kurs påträffas den gröna farledspricken vid “missundis". I 1884 års sjökort är denna utsatt såsom en ruskprick, efter denna prick giras styrbord mot Tomtbod kummel. (källa Svensk Lots 1911). Denna kurs bibehålls tills Rone kyrka kommer överens med bankhålets stångmärke i N 37° V, denna kurs leder igenom den uppmuddrade rännan genom tre st. parprickar varefter kursen fortsätter över inre redden till hamnen.


Getorskärs kummel bildar också tillsammans med Grötlingbo kyrka ett s.k. frimärke för inkommande fartyg från den nordliga farleden, man får inte gå längre västvart än denna linje, motsvarande linje ostvart är märket, Öja kyrka och Grötlingbo kummel ens (källa Svensk Lots 1894).