Grötlingbo kummel

Grötlingbo kummel

Grötlingbo kummel uppfördes 1847 på Grötlingboholm, kumlet ersatte på platsen en märkestång med ett vitt kryss. Enligt Strömcronas Sjökarta från 1732 så fanns det en märkestång placerad på holmen redan då.

Grötlingbo kummel är 14 fot hög med en spira 10 fot hög med en vitmålad tavla. På Grötlingbo udde har det enligt Svensk sjöatlas 1839 och i Svensk Lots 1853 även stått 2 märkestänger, den ena 30 fot hög med svart tavla på toppen och den andra 16 fot hög med vitt kors. En av märkestängerna är angiven redan 1732 på Strömcronas karta. Enligt Underättelser för sjöfarande 1852 så tjänar märkesstängarna till rättelse vid angöring av farvatten. Latitud N 57°7'. Longitud O 18°27'


Insegling till den södra farleden sker genom att hålla Grötlingbo kummel ens med Rone kyrka, då passeras på babords sida grundet Espebriten som är utmärkt enligt 1884 års sjökort med en svart konprick, sedermera kommer i samma kurs en röd konprick på styrbords sida som utmärker Rone Ytterholmes sydvästra rev, i detta märke med Grötlingbo kyrka ens med väderkvarnen på Grötlingboudd giras kursen till N-O som leder in till Grötlingboholm yttre redd. Position på redden är Rone kyrka ens Rödstens fiskeläge och Grötlingbo kyrka ens Grötlingbo kummel (Svensk Lots 1854).


Idag är konprickarna utbytta till dagens farledsprickar, Lotsarna på Grötlingbo hade ansvar för att sätta ut prickar i den södra farleden och lotsarna på Ronehamn för den norra farleden.

Ifrån den yttre redden kan man istället för att ankra fortsätta i nord-ostlig kurs. Man får då en slätprick stående vi syd-ost om Isgrund om babord, sedan styr man i mellan parprickarna vid Vinden. Vinden är namnet på den yttersta ostliga pynten av revet Isgrund. Efter passage av prickparet styres N 19° V mot hamnen (Svensk Lots 1911).


58 år tidigare beskrivs samma babords gir såsom, istället för att ankra, kan den NO-O-Ostliga kursen och fortsätta till ruskpricken vid Sörnestord i N-O ifrån Ytterholmen där man nära prickens ställe skall se Fide k:a emellan den södra märkestången och höga lotshuset på Grötlingboudde och Rone k:a ens med märkestången på Getarskär (Svensk Lots 1853).