Lysstängerna


Lysstängerna

År 1875 byttes alltså vippfyrarna vid Tomtbods fiskeläge ut mot lysstänger där fotogenlampor hissades upp, inköpet av lamporna kostade 13 kr och 50 öre. Som tidigare sköttes lyset av någon äldre fiskare eller någon som inte hade råd att skaffa sig egna fiskedon och del i en båt. Betalningen för arbetet var både i form av pengar och fisk.

Fisket som behövde lyset var strömmingsfisket som skedde med garn/nät långt ut till havs nattetid med tremänningar – öppna båtar 7-8 meter långa. Fisket bedrevs främst på hösten och då var lyset viktigt för att visa fri farled till hemmafiskeläget när man avslutat fisket på efternatten. Fiskefyrarna omnämns på 1884 års sjökort med en lysvidd på 2-10 nautiska mil = 3,6 km–18 km.

Det fanns en kvinnlig lysare vid Tomtbod i början av 1900-talet, Lina Hallgren. Under den tid hon innehade tjänsten var hon tjänstledig ett år då hon fick barn. När det året gått var hon igång igen och det lilla barnet fick då förmodligen ligga nerbäddat i den kalla strandboden när Lina skötte lyset på natten.

Det finns 3 lysstänger vid Tomtbod. De två högre visar fritt Austergrund när de är i ens. Den lilla och västra stora stången i ens visar inseglingen till fiskeläget.

Det organiserade lyset vid fiskeläget upphörde i början av 1950-talet och numera hissas lyktorna årligen den 28 juli vid ett välbesökt evenemang vid fiskeläget. Därmed hålls kunskapen om och anordningarna för lyset vid liv.

Vid fiskeläget Hus strax norr om Ronehamn finns också lysstänger för fotogenlampor, de visar när de är i ens liksom Tomtbods lysstänger fritt för Austergrund.