Ronehamns fyr och inseglingsljus

Ronehamns fyr och inseglingsljus

1955 placerades Ronehamns fyr ut det är en kasunfyr med 11 meter högt torn över vattnet. Tillsamman med de 4 ensfyrarna vid Ronehamn, röda övre och nedre samt gröna övre och nedre så hade därmed kumlen i princip tjänat ut sin roll. Radar hade också blivit allt vanligare som navigeringshjälp.